Fullskaleförsök i Målerås gästat av politiker

Den 8 juli genomfördes den andra storskaliga smältan för att separera ut bly från deponiglas inom projektet för innovativ sanering. Om forskningsprojektet lyckas med sin metod kan återvunnet glas på sikt komma att användas i industriell produktion och bli till nya designprodukter.

Denna gång genomfördes smältförsöket på Målerås glasbruk. Vid detta tillfälle kunde besökare möta deltagare från projektet som bestod av glasforskare, länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, Glasrikekommunerna, designers och återvinningsföretag.

Tillställningen gästades av såväl riksdags- som lokalpolitiker, länsråd och andra beslutsfattare.