Foto: Jonas Lindström

Foto: Jonas Lindström

Innovativ sanering

Innovativ sanering syftar till att skapa en mer hållbar och långsiktigt väg till sanering av Glasriket. Genom att sanera förorenad bruksmark skapas nya möjligheter för företag­etablering och samhällsutveckling på glasbruksorterna samtidigt som miljö- och hälsoriskerna minimeras.

Läs mer om innovativ sanering

Foto: Jonas Lindström

Foto: Jonas Lindström

Ny metod för återvinning av blyglas

Innovativ sanering består av flera pågående processer varav forskning är en. Om forskningsprojektet att ta fram en ny metod för att återvinna deponiglas lyckas, är vår förhoppning att det kan leda till ny återvinnings- och tillverkningsindustri i Glasriket. Det skulle i så fall bidra till flera positiva samhällseffekter till exempel nya arbetstillfällen och ökad attraktivitet för regionen.

Läs mer om projektet