Nya pengar till utredningar på förorenade glasbruksfastigheter

I december kom nya beslut om statsbidrag till utredningar av förorenade områden för 2022-2023. Fyra nya objekt kommer att utredas i Glasriket och den totala bidragssumman uppgår till 5 miljoner.

Naturvårdsverket har beslutat om nya statsbidrag för 2022 - 2023. Bidragen gäller för utredningar vid fyra tidigare nedlagda Glasbruk och pengarna kommer att gå till två glasbruksfastigheter i Kalmar län och två i Kronobergs Län. I Kalmar län går bidragen till utredningar vid Orrefors och Flygsfors glasbruk och i Kronobergs län, Berghem och Hjertsjö.

Totalt handlar det om 5 miljoner kronor som går att söka och pengarna ska användas till att undersöka föroreningarnas omfattning och utbredning på fastigheterna. Efter genomförda utredningar blir nästa steg att sanera platserna.